Graduasi adalah salah satu daripada peristiwa penting dalam kehidupan sesiapa sahaja yang pernah bergelar “pelajar”. Bukan hanya untuk pelajar di institusi tinggi ya. Pada hari ini ibu bapa yang mempunyai anak – anak yang bersekolah di tadika juga sering meraikan¬† anak – anak mereka bersama…